Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI (Bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.)

Unvanı                       : {{SATICI_UNVANI}}

Adres                         : {{SATICI_ADRES}}

Telefon ve Faks           : {{SATICI_TELEFON}}

Vergi Dairesi ve VKN   : {{SATICI_VERGI}}

Mersis No                   : {{SATICI_MERSIS}}

Satıcı e-posta Adresi   : {{SATICI_EMAIL}}

İade Halinde, Alıcının Ürünü Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi: ({{TESLIMAT_SEKLI}})

Dogadostuambalaj.com Müşteri Hizmetleri Telefon: {{SISTEM_TELEFON}}

1.2- ALICI (Bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır.)

Adı, soyadı/Unvanı                : {{ALICI_ISIM}}

Adresi                                  : {{ALICI_ADRES}}

Telefon ve Faks                     : {{ALICI_TELEFON}}

Vergi Dairesi – VKN / T.C No  : {{ALICI_VERGI}}

E-posta/Kullanıcı adı             : {{ALICI_EMAIL}}

Bundan böyle Alıcı ve Satıcı birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) konusu; Alıcı’nın, C-POST Paketleme Ürünleri Ltd. Şti..’ye (Aracı/Hizmet Sağlayıcı) ait www.dogadostuambalaj.com.com alan adlı web sitesinden, Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, işbu Sözleşme ’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu Sözleşme ile Taraflar anılan Kanun ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

Ön Bilgilendirme ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Dogadostuambalaj.com bünyesinde mevzuatta ön görülen süre boyunca kayıt altına alınmakta olup, Alıcı istediği zaman “Siparişlerim>Sipariş Detayı>Satış Sözleşmesi”  üzerinden bu sözleşmelere ulaşabilecektir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

3.1- İşbu Sözleşme konusu ürüne; ürünün satış bedeline ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

{{SIPARIS_URUNLERI}}

3.2- Ödeme Şekli : {{ODEME_SEKLI}}

Sipariş ve/veya ödeme ekranında sipariş toplamının nasıl ödeneceği, peşin ya da taksit bilgisi bulunmaktadır. Bankanız bazı kampanyalarla sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalarda karar verme yetkisi bankanızdadır ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Kredi kartınıza taksitlendirme, kredi verme ve detaylı ödeme planınızın oluşturulması konularında karar verme yetkisi bankanızdadır. Alıcı, kredi kartı/kredi faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, bu konularda meri mevzuat ve Bankası ile arasındaki sözleşmelerin hükümlerinin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 4- ÜRÜNÜN TESLİMAT KOŞULLARI, ŞEKLİ VE ADRESİ

4.1-Fatura Bilgileri                :

Ad/Soyad/Unvanı                   : {{FATURA_ISIM}}

Telefon ve Faks                     : {{FATURA_TELEFON}}

Vergi Dairesi – VKN / T.C No  : {{FATURA_VERGI}}

E-posta/Kullanıcı adı             : {{ALICI_EMAIL}}

Fatura Adresi                        : {{FATURA_ADRESI}}

Teslim Alacak Kişi/ler            : {{ALICI_ISIM}}

Fatura teslim                          : Fatura teslimat sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecek ve Alıcı’nın e-posta adresine e-fatura olarak gönderilecektir.

Sipariş Tarihi                          : {{SIPARIS_TARIHI}}

Teslim şekli                            : {{TESLIMAT_SEKLI}}

4.2- Aksi belirtilmediği sürece ürünün paketleme, kargo ve teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, kendisince karşılanacağını beyan etmişse bu masraflar Satıcı’ya ait olacaktır. Bu masraflar sipariş tutarına ayrıca eklenmektedir. Satıcı, standart dışı boyut veya ağırlıklardaki ürün gönderimlerinde ya da kargo / ulaştırma bölgesi dışında kalan yerleşim yerlerine yapılan gönderimlerde ortaya çıkabilecek ekstra kargo / ulaştırma ücreti talep etme hakkına sahiptir.

4.3- İşbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla/kabul edilmekle yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın satın almış olduğu mal veya hizmetin teslim edilmesiyle Satıcı edimini yerine getirmiş sayılır. Satın alınan ürün, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen kişi/kişilere teslim edilecektir. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun ürünü kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Teslim sırasında Alıcının adreste bulunmaması durumunda Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Alıcının ürünü geç teslim almasından veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine ait olacak ve ürünü bu haliyle kabul etmiş sayılacaktır.

4.4-Malın teslimatı; ödeme gerçekleştikten sonra Alıcı' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki / mağazadaki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı durumlar saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesi ve ödemenin gerçekleşmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Bu süre içinde ürünün Alıcıya teslim edilememesi durumunda, Alıcının sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

4.5-Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra, Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce kullanılması veya diğer herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka tarafından Satıcı'ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye/kargo gideri kendisine ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı siparişini onayladıktan ve Satıcı tarafından da onaylandıktan sonra teslimat başlayacağından, Alıcı adres değişikliği talep edemez. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıyı bilgilendirmek ve açık onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.6- Tarafların istek ve iradesi haricinde oluşan, önceden öngörülemeyen ve tarafların edimlerini/ borçlarını yerine getirmesini engelleyici veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler nedeniyle sözleşme konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı durumlarda, Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Alıcı' yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyen  durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’ dan talep edebilir.

MADDE 5- BEDEL İADESİ ŞEKİL VE KOŞULLARI

Alıcı'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde veyahut Tüketici Hakem Heyeti kararları ile Alıcı'ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine göre iade şekil ve koşulları aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Kredi Kartı ile Ödeme Halinde İade:

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka Alıcı'ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcı'nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı, Alıcı'ya nakit para ile ödeme yapamaz.

 1. b) Havale/EFT Ödeme Halinde İade:

Alıcının ödeme yaptığı hesabına, ilgili faturaya dayanılarak havale ve EFT şeklinde iade yapılacaktır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

 1. c) Alışveriş Kredisi ile Ödeme Halinde İade:

Alıcının ödeme yaptığı hesabına, ilgili faturaya dayanılarak havale ve EFT şeklinde iade yapılacaktır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

Alıcı, işbu maddede belirtilen bedel iadesi şekil ve koşullarını okuduğunu, iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ila 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlemi ile ilgili olduğunu, muhtemel gecikmeler için Satıcı’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

6.1- Taraflar, Sözleşme konusu ürününe/hizmetine ilişkin web sayfasında/mağazada yer verilen açıklamalardan, ürünün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden Satıcı'nın sorumlu olduğunu, işbu Sözleşme hükümleriyle birlikte 6502 sayılı Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri Taraflar’ca okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak kabul edildiği/onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

6.2- Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde Satıcılar tarafından web sayfasında/mağazada yer verilen ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgiler ve bunlara ilave olarak ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve işbu Sözleşme'nin 3. 4. ve 5. maddelerindeki ürün/hizmete, teslime ve iadeye ilişkin bilgileri, hükümleri okuduğunu, anladığını, yine işbu Sözleşme öncesinde ürün/hizmete ilişkin ön bilgilendirme formunu teyit ettiğini/onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3- İşbu Sözleşme, Alıcı ve Satıcı için dogadostuambalaj.com Kullanıcı Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar, dogadostuambalaj.com Kullanıcı Sözleşmesi ile Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ve tüm eklerinde düzenlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

6.4- Taraflar, aralarındaki işbu sözleşmeden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı dogadostuambalaj.com 'un, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları dogadostuambalaj.com kullanıcı sözleşmesi ve sitedeki diğer kurallar kapsamında dogadostuambalaj.com 'un söz konusu zararları kendilerine rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.

6.5- Alıcının ve/veya adına fatura düzenlenen gerçek veya tüzel kişinin, ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması durumunda, işbu sözleşmenin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine ilişkin ve sadece tüketici sıfatını haiz kişiler lehine getirilmiş hükümleri geçerli olmayacak ve bu tür satışlara işbu sözleşmenin Satıcı lehine getirilmiş hükümleri ile 6102 sayılı TTK ve 6098 sayılı TBK hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 7 -  CAYMA HAKKI

7.1. Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcıya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ ya aittir. Alıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı' ya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta, veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" ‘den olmaması zorunludur. Alıcı dogadostuambalaj.com sitesinde yer alan “Hesabım>Siparişlerim>İptal/İade”  bağlantısına tıklayarak cayma hakkı sürecini başlatabilir. Bu hakkın kullanılması halinde Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi Satıcıya yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde,

 1. a) Bildirilen üçüncü kişiye veya Alıcı’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade eden kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İade Faturası düzenlenmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
 2. b) com sitesinde yer alan “Hesabım>Siparişlerim>İptal/İade Talebi” bağlantısından,
 3. c) İade edilecek ürün ve bununla birlikte ürünlerin kutusu, ambalajı, kutusunu, ambalajının, varsa tüm aksesuar ve dokümanların, mal ile birlikte hediye edilen ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak,

            Satıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek ve teslim etmek zorundadır.

7.3. Alıcı, cayma hakkının mevzuata uygun olarak kullanılması halinde iade işlemini gerçekleştirirken Satıcı tarafından kendisine bildirilen taşıyıcıyı/kargo firmasını tercih edecektir, aksi halde iade taşıyıcıyı/kargo masrafları ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasar Alıcıya ait olacaktır. Alıcıya iade için herhangi bir taşıyıcı/kargo bilgisinin belirtilmediği veya Alıcının adresinde söz konusu taşıyıcının/kargonun şubesinin bulunmadığı durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

7.4. Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı/kargo aracılığıyla geri gönderilmesi şartıyla), Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler, Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden, tek seferde ve işbu sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen şekil ve koşullarla iade edilecektir.

7.5. Alıcı’ nın kusurundan kaynaklanan bir sebeple malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

7.6. Cayma hakkının kullanılması sonucunda Satıcı ‘nın düzenlediği kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim/kupon/puan miktarı iptal edilir.

7.7. Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde / ürünlerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

7.8.  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 2.maddesi gereği yönetmelik kapsamı dışında bırakılmış olan sözleşmelerde / ürünlerde de cayma hakkı kullanılamaz.


MADDE - 8 UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ, YETKİLİ MAHKEME ve DELİL SÖZLEŞMESİ

8.1. Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen ve 6502 sy kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine, bu sınırın üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesine yapabilir. İşbu sözleşmeden kaynaklı bütün ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkilidir ve Türk Hukuku uygulanacaktır.

8.3. Alıcı, işbu Sözleşme’den kaynaklanan bütün uyuşmazlıklarda, dogadostuambalaj.com ’un ticari defter, kayıt ve belgelerinin, kendi veritabanında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar veri ve kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin HMK 193. md. gereği delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8 (sekiz) maddeden ibaret işbu Sözleşme, taraflarca okunarak, {{SIPARIS_TARIHI}}   tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle kabul ve akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

SATICI : {{FIRMA_ADI}}
ALICI   :  {{ALICI_ISIM}} 
Tarih   : {{SIPARIS_TARIHI}}

Whatsapp Destek Hattı